Obszar roboczy projektu
Najważniejszą rzeczą podczas przygotowania projektu, jest poprawne ustawienie rozmiaru grafiki. Projekt powinien być przygotowany w skali 1:1 wraz z zachowaniem odpowiednich spadów oraz rozdzielczości.
Spady graficzne / 2mm
Wymiar projektu oraz cała grafika znajdująca się w nim, powinny zostać powiększone o 2mm z każdej strony. Naddatek ten jest potrzebny, aby zniwelować błędy przesunięcia podczas wydruku oraz cięcia. Np. jeżeli chcemy otrzymać naklejkę o wymiarze 100x100 mm, to powinniśmy przygotować plik o wymiarze 104x104mm.
Bezpieczny margines
Wszystkie teksty, logo oraz inne ważne elementy w pobliżu krawędzi muszą być od niej odsunięte o 4mm (nie uwzględniając spadów). Zachowaj bezpieczne marginesy aby uniknąć przycięcia tekstu i zadbać o estetykę projektu.
Przestrzeń kolorów
Każdy projekt przeznaczony do druku, powinien być przygotowany w kolorystyce CMYK. Projekty przygotowane w RGB zostaną automatycznie przekonwertowane na CMYK. W przypadku przekonwertowania kolorów z RGB do CMYK - mogą powstać różnice w barwach.
Rozdzielczość projektu
Zarówno projekt jak i grafiki w nim osadzone, powinny być w rozdzielczości 300 dpi.
Linia cięcia - naklejki o własnym kształcie
Linia cięcia definiująca kształt naklejki, powinna zostać przygotowana w oddzielnym pliku wektorowym. W przypadku standardowych kształtów tj. koło, kwadrat lub prostokąt - nie ma potrzeby przesyłania linii cięcia.
Akceptowane formaty plików
Pliki rastrowe akceptujemy w formatach: tif, jpg, png, pdf

Pliki wektorowe akceptujemy w formatach: ai, eps, svg, pdf.

Wszystkie fonty w plikach wektorowych powinny zostać zamienione na krzywe.